Tuesday, March 07, 2006

Do'a untuk Anak-anak

Doa akan tidur

Bismikallahumma ahya wa a'muut.
Dengan nama-Mu yah Allah aku hidup dan aku mati.

Doa bangun tidur

Alhamdu lillahil-ladzi ahyaanaa ba'da maa amaatana wailaihin nusyuur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati (membangunkan kami dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan

Doa menghadapi hidangan

Allahumma barik laana fiima rozaqtanaa waqinaa adzaabannaar.
Ya Allah! Berilah kami keberkatan di dalam sesuatu yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Doa sesudah makan dan minum

Alhamdu lillaahil ladzii ath'amanaa wasaqaana wa ja'alanaa minal muslimin .
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim.

Doa sebelum tidur

Bismikallahhumma ahyaa wa bismika amuut.
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati.

Doa sesudah bangun tidur

Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati (membangunkan kami dari tidur) dan hanya Kepada-Nya-lah kami akan kembali [dikembalikan](HR. Bukhari)

Doa ketika bermimpi yg tidak baik

Allaahumma innii a'uudzu bika min 'amalisy syaythaani, wa sayyi'aatil ahlaam.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk

Doa Ketika mimpi baik

Alhamdulillahil-ladzii qadlaa haajati.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku

Doa sebelum berwudu'

Alhamdu lillaahil ladzii ja'alal maa'athahuuraa.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci.

Doa sesudah berwudu

Asyhadu an-laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarii-ka lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Allahummaj'alni minattawwaabiina waj'alnii minal mutathoh-hiriina waj'alnii min'ibadikash shaalihina.
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlan aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang shaleh

Doa ketika susah mengembalikan hutang

Alloohummafiknii bihalaalika'an haroomika waghninii bifadl-lika 'amman siwaak.
Yah Allah, cukupkanlah untukmu apa-apa yang Engkau halalkan daripada melakukan apa-apa yang Engkau haramkan, dan perkayakanlah aku dengan keutamaan-Mu dari siapa saja yang selain Engkau.

Doa minta kebahagiaan

Alloohumma innii as-alukal fauza indal qodloo-i wamanaazilasy suyuhadaa-i wa'aisyas su' addaai wan nashro'alal a'daai.
Yah Allah, aku mohon kemenangan dalam hukum, dan tempat orang-orang syahid, dan penghidupan orang-orang yang bahagia, dan kemenangan mengatasi musuh.

Doa ketika berbuka Puasa

Alloohumma laka shumnaa wa'alaa rizqi-ka afthornaa fa taqabbal minaa innaka antas samii'ul 'alliimu.
Yah Allah, untuk-Mu lah kami berpuasa, dan dengan rizki-Mu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home